© La Iguana - Cultura de proximitat 2020

Nits de Blues

Un cop al mes, en directe

Cada més, Nit de Blues amb músics dalt nivell del panorama musical nacional i estranger. També és una nit pels ballarins de Blues, el cicle és especial 'Blues Dancers'. Abans que comenci el concert pot haver-hi una classe oberta de ball, una xerrada sobre la història del Blues o altres activitats.

Pròximes dates:

18 GENER / 15 FEBRER / 12 MARÇ (COCOA BLUX FEST.)

21 MARÇ / 18 ABRIL / 16 MAIG / 20 JUNY